Celem portalu jest zwiększenie przejrzystości wydatków publicznych poprzez gromadzenie i analizę danych na temat zamówień publicznych. Ogłoszenia o zamówieniach oraz o udzieleniu zamówienia są automatycznie pobierane z Elektronicznego Dziennika Zamówień Publicznych (Tenders Electronic Daily) i udostępniane w naszym portalu już następnego dnia. Pozwala on wyszukiwać poszczególne firmy, zamawiających, a także zamówienia, analizować całość rynku zamówień publicznych i występujące tu zagrożenia korupcyjne. Ponadto, portal pozwala także pobierać dane źródłowe.

Analizując praktykę zamówień publicznych, staramy się identyfikować sygnały ostrzegawcze, które wskazują poziom zagrożeń korupcyjnych. Dla każdego postępowania obliczany jest sumaryczny wskaźnik - Wskaźnik Zagrożenia Korupcją (CRI). CRI wskazuje jedynie poziom zagrożenia korupcją, a nie rzeczywiste przypadki korupcji; możesz samemu sprawdzić, dlaczego jakieś postępowanie w sprawie zamówienia publicznego wykazuje wysoki lub niski poziom zagrożenia korupcją!

Portal został przygotowany przez Government Transparency Institute (Węgry), dzięki środkom Open Society Institute. Za zgromadzenie danych i przygotowanie bazy odpowiadał partner projektu, firma Precognox (Węgry). Strona internetowa została zaprojektowana przez Mindstream (Węgry) na bazie projektu strony tendertracking.eu dostarczonego przez Corrruption Research Center Budapest (Węgry).

Liczba polskich zamówień w Elektronicznym Dzienniku Zamówień Publicznych UE (Tenders Electronic Daily, 2011-): 777387
Roczna liczba zamówień z Polski w Dzienniku Zamówień Publicznych UE (TED), zacząwszy od 2011 r.
Roczna liczba zamówień z Polski w Dzienniku Zamówień Publicznych UE (TED), zacząwszy od 2011 r.